ZAKRES PRAC

HALIVITZ,

 

to firma świadcząca następujące usługi

 

* instalacje elektryczne, przeglądy trafo SN i NN,
* weryfikacja i naprawa usterek elektrycznych, lokalizacja uszkodzenia kabla zasilającego
* pomiary elektryczne, analiza parametrów sieci
* pomiary oświetlenia podstawowego oraz  awaryjnego
* przeglądy agregatów prądotwórczych.