Instalacje elektryczne, przeglądy trafo SN i NN.
Weryfikacja i naprawa usterek elektrycznych, lokalizacja uszkodzenia kabla zasilającego.
Pomiary elektryczne, analiza parametrów sieci.
Oświetlenie podstawowe i awaryjne - pomiary, wymiana..
Przeglądy agregatów prądotwórczych.